Top 5 embedded systemsjobs

5 minuten

Embedded systems zijn complexe combinaties van software en hardware die zijn ontworpen om te...

Embedded systems zijn complexe combinaties van software en hardware die zijn ontworpen om te functioneren in verschillende grotere systemen. Embedded systems hebben brede doeleinden en worden aangetroffen in verschillende technologische sectoren. De complexe systemen en technologieën waarvoor ze zijn ontworpen, tonen dat bedrijven op zoek zijn naar intelligente, vaardige en op technologie gerichte werknemers om ze te ontwikkelen en te implementeren. Embedded systemsjobs zijn gewild vanwege de groei van de diverse industrieën waarin de systemen worden gebruikt. Industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie en auto-industrieën ontwikkelen zich constant.

We hebben een lijst samengesteld van de vijf beste embedded systemsjobs zodat je een overzicht hebt over de verschillende carrièremogelijkheden in embedded systems. Deze vijf jobs beïnvloeden positief de ontwikkeling van vele andere industrieën en technologieën. In dit artikel gaan we dieper in op de verantwoordelijkheden, ervaring, kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn in deze rollen.


1. Embedded systems engineer

De vele apparaten en technologieën met ingebouwde microprocessoren betekenen dat embedded systems zeer gewild zijn. Daardoor willen veel organisaties bekwaam personeel aannemen. De embedded systems markt zal naar verwachting met een snel jaarlijks groeipercentage van 8,1% tot 2026 groeien. Op dit moment kunnen bedrijven helaas hun vacatures voor embedded systems niet invullen door het tekort aan specialisten. Embedded systems specialisten zijn echter nodig om de groei van de markt voor embedded systems op koers te houden.

Embedded systemsjobs vereisen specifieke vaardigheden, zoals ontwerpen en ontwikkelen van firmware. Specialistische embedded systems engineers moeten ook de systemen testen om ervoor te zorgen dat ze werken met verschillende toepassingen en apparaten. Veel bedrijven hebben embedded systems engineers nodig, waaronder bedrijven die gespecialiseerd zijn in medische wetenschappen, consumentenelektronica en lucht- en ruimtevaart.

Traditioneel zijn er drie niveaus van embedded systems engineers op basis van ervaring. Elk niveau heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. Die niveaus zijn:

 • Starterniveau
 • Junior niveau
 • Senior niveau


Belangrijkste verantwoordelijkheden van een embedded systems engineer

De meer senior posities hebben meer verantwoordelijkheden. De meest voorkomende taken van embedded systems engineers omvatten echter het volgende:

 • Embedded systems in producten ontwerpen en implementeren
 • Software en hardware ontwikkelen om bedrijfsactiviteiten te ondersteunen
 • Software- en hardware-systemen voor alle embedded systemen debuggen
 • Embedded systems testen om ervoor te zorgen dat het systeem correct werkt
 • Code controleren voor de plannen
 • Ontwerpdoelen opstellen, problemen monitoren en met deadlines werken
 • Foutrapporten van het systeem interpreteren tijdens problemen oplossen
 • Post-productondersteuning bieden wanneer embedded systems voltooid zijn
 • Onderzoek doen en gedetailleerde rapporten schrijven


Essentiële kwalificaties van een embedded systems engineer

Alle banen in embedded systems vereisen specifieke kwalificaties. De vereiste ervaring varieert afhankelijk van het niveau. Alle banen in embedded systems vereisen echter nog steeds enige ervaring vanwege de specialistische aard van het werk.

Om een carrière als embedded systems engineer te beginnen, heb je het volgende nodig:

 • Minimum een bachelordiploma in engineering, informatica of andere gerelateerde disciplines 
 • Ervaring in embedded systems ontwikkeling.
 • Kennis en begrip van software- en hardware-debugging.
 • Programmeerervaring in C, C++ of beide.
 • Bekendheid en ervaring met software-configuratiemanagementtools.
 • Sterke organisatorische, documentatie- en communicatievaardigheden.
 • Ervaring in probleemoplossing


Essentiële soft skills:

Naast de vereiste kwalificaties en ervaring heb je verschillende soft skills nodig om uit te blinken in deze functie.

 • Kunnen werken in een snel veranderende omgeving.
 • Aanpassingsvermogen
 • Gedetailleerd onderwerpen kunnen onderzoeken
 • Affiniteit met technologie
 • Sterk leervermogen wegens constante technologische ontwikkeling
 • Teamwork
 • Communicatief
 • Probleemoplossend
 • Perfectionistisch zonder te fixeren


2. Embedded electronics engineer

Sommige jobs in embedded systems lijken misschien op elkaar, maar hebben verschillende verantwoordelijkheden en focus. Dat geldt ook voor embedded systems engineers. Systems engineers werken aan embedded systems in een breder veld. Systems engineers richten zich op het ontwerp, de implementatie en andere meer algemene systeemaspecten zoals systeemintegratie en softwareontwikkeling. Embedded electronics engineers aan de andere kant focussen op ontwerpen, optimaliseren en oplossen van problemen met de elektrische componenten binnen het systeem.

Embedded electronics engineers zijn specialisten op hun gebied. Deze experts moeten flexibel genoeg zijn om in verschillende sectoren te werken en zelfverzekerd genoeg om samen te werken met andere specialisten om embedded electronic systems te ontwikkelen.

Een solide achtergrond in elektriciteit en engineering is noodzakelijk om deze banen in embedded systems uit te voeren en vooral embedded systems engineers, zelfs op junior niveau.


Belangrijkste verantwoordelijkheden van een embedded electronics engineer

De dagelijkse taken van een embedded electronic engineer omvatten onder meer:

 • Specificaties lezen en implementeren op basis van de ontwerpen of ideeën van de klant
 • Embedded elektronic systems ontwerpen
 • Embedded electronic systems ontwikkelen en implementeren, inclusief testen en foutopsporing
 • Ontwerpideeën en resultaten van systeemtests documenteren
 • Klantspecificaties en briefing voor ontwerp interpreteren
 • Onderzoek doen en op de hoogte blijven van sectorrelevante ontwikkelingen
 • In verschillende sectoren werken
 • Embedded electronic systems debuggen
 • Veilige en betrouwbare systemen en apparaten ontwikkelen


Essentiële kwalificaties van een embedded electronics engineer

Het is belangrijk om verschillende kwalificaties en ervaring te bezitten als je solliciteert voor embedded electronic engineer.

 • Een bachelordiploma in electrical engineering, informatica of andere disciplines gerelateerd aan de implementatie van embedded systems.
 • Masterdiploma, idealiter van een ingenieursschool
 • Bekendheid met softwareontwikkeling
 • Ervaring met embedded systems of ervaring met het ontwerpen van embedded systemen
 • Programmeerervaring in C, C++ of beide
 • Ervaring of bekendheid met CAD-tools en andere simulatietools
 • Een grondige kennis van hardwareplatforms en een aantal microcontrollers hebben
 • Vloeiend zijn in technische terminologieën van de industrie


Essentiële soft skills

Naast de vereiste kwalificaties en ervaring heb je ook een aantal soft skills nodig voor de functie.

 • Probleemoplossend en -voorkomend
 • Teamwork en samenwerkingsvaardigheden
 • Geduld en veerkracht
 • Kritisch denken
 • Analytische skills
 • Multitasking
 • Aanpassingsvermogen aan de ontwikkeling van nieuwe methoden
 • Bereidheid om voortdurend nieuwe vaardigheden en systemen te leren

Salarissen voor deze functie zijn sterk afhankelijk van de gekozen industrie. Embedded electronic engineers in de lucht- en ruimtevaart of defensie kunnen meer verdienen dan in de auto- of telecommunicatie-industrie.


3. Control systems engineer (embedded software)

Een control systems engineer is gespecialiseerd in de regelgeving en controles van de systemen. Control systems engineers streven ernaar algoritmen te ontwerpen, ontwikkelen om embedded systems te optimaliseren en te reguleren. Het doel is om alle embedded systems correct te laten verlopen. Algoritmen zorgen ervoor dat de systemen een correct niveau van stabiliteit en prestaties bereiken.

De professionele mogelijkheden voor control systems engineers zijn vergelijkbaar met die van embedded systems engineers. Dat betekent dat er veel carrièrepotentieel is door de constante ontwikkeling van de technologieën en industrieën waarin embedded systems voorkomen. Individuen die de juiste kwalificaties en vaardigheden hebben, hebben toegang tot tal van mogelijkheden.


Belangrijkste verantwoordelijkheden van een control systems engineer

De dagelijkse taken van een embedded control systems engineer omvatten:

 • De analyse en optimalisatie van systemen voltooien om het systeemgedrag te begrijpen en verbeteringen door te voeren
 • Algoritmen ontwikkelen die zijn afgestemd op specifieke embedded systems
 • De ontwikkelde algoritmen implementeren en testen om ervoor te zorgen dat het systeem zo efficiënt mogelijk werkt
 • Samenwerken met andere ingenieurs (software, hardware en systemen)
 • Rapporten schrijven en alle test- en implementatieprocessen documenteren
 • Op de hoogte blijven van de nieuwste systemen en algoritmen
 • Problemen met de algoritmen oplossen


Essentiële kwalificaties van een control systems engineer

Vanwege de specialistische aard van het werk van control systems engineers en alle jobs in embedded systems hebben vacatures in dit vakgebied specifieke eisen voor kandidaten. Afhankelijk van het bedrijf kunnen de criteria veranderen, maar de belangrijkste zijn:

 • Minimum een bachelor in control systems engineering, computer engineering, fysica of een andere relevante discipline
 • Analytisch denkvermogen en zelfverzekerd genoeg zijn om aanbevelingen te doen om systemen of algoritmen te verbeteren
 • Ervaring met controle technologieën (DCS en PLC)
 • Ervaring in firmware-ontwikkeling, software-engineering, foutopsporing en real-time besturingssystemen
 • Kennis van embedded systems en controllerprototyping
 • Programmeerervaring in C, C++ of beide

Disclaimer: Instapposities vereisen minder ervaring. Senior of hogere control-systems-engineerposities vereisen meer ervaring en kennis van embedded software of andere relevante functies.


Essentiële soft skills

Naast de vereiste kwalificaties en ervaring heb je een aantal soft skills nodig als control systems engineer.

 • Sterke probleemoplossende, probleemvoorkomende en aanpassingsvermogen vaardigheden
 • Affiniteit met technologie
 • Teamwork
 • Gedetailleerd werken
 • Kritisch denken
 • Communicatievaardigheden
 • Analytische vaardigheden
 • Leergierigheid om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën


4. Embedded network engineer

Net als alle embedded engineers jobs zijn embedded network engineers verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en onderhouden van embedded systems. Het belangrijkste verschil tussen hen is dat embedded network ingenieurs experts zijn in het ontwikkelen van embedded systems die zijn verbonden met een netwerk. Ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de planning en integratie van software met hardwarecomponenten.


Belangrijkste verantwoordelijkheden van een embedded network engineer

Enkele van de taken die een embedded network engineer dagelijks uitvoert, zijn:

 • Software testen om het succes ervan in communicatie via netwerken te bepalen
 • Bijdragen aan alle aspecten van embedded systems, inclusief hun ontwerp en ontwikkeling
 • Alle software- en hardware-updates uitvoeren
 • Verantwoordelijk zijn voor het coderen en testen van systeemsoftware
 • Gegevens bekijken
 • Bedrijven ondersteunen bij het verbinden van IoT-apparaten met hun netwerken na implementatie van embedded software
 • Verantwoordelijk zijn voor gegevensback-ups en herstel
 • Systemen regelmatig testen om eventuele problemen te identificeren
 • De efficiëntie van ontwerpen, netwerken, software en bronnen analyseren
 • Hardwarecomponenten integreren met software
 • Post-product ondersteuning bieden voor bedrijven


Essentiële kwalificaties van een embedded network engineer

Om een succesvol embedded netwprk engineer te worden, heb je volgende ervaring en kwalificaties nodig.

 • Een bachelor in informatica, techniek of een andere relevante discipline
 • Kennis van datastructuren, algoritmen en de algemene aspecten van computerprogrammering
 • Ervaring in embedded systems en de levenscyclus van die systemen
 • Programmeerervaring in C, C++ of beide
 • Bekendheid met relevante software zoals VxWorks
 • Ervaring met het debuggen en oplossen van embedded systems problemen
 • Een goed begrip hebben van communicatiesoftware, programmeertalen en codering


Essentiële soft skills

Naast de vereiste kwalificaties en ervaring heb je voor deze functie het volgende nodig:

 • Interpersoonlijke vaardigheden
 • Sterke probleemoplossende vaardigheden
 • Veerkracht en geduld
 • Creativiteit
 • Sterke tijdmanagementskills
 • Nauwkeurigheid
 • Verantwoordelijkheid


5. Cybersecurity embedded systems developer

Last but not least, in onze lijst van top vijf embedded systems jobs staat een cybersecurity embedded systems developer. Cyberaanvallen vinden dagelijks gemiddeld elke 39 seconden plaats (2.200). Met technologische vooruitgang is cybersecurity essentieel in elke sector. Embedded systems zijn geen uitzondering. De toename van elektrische producten met een internetverbinding (IoT) of die internetbewust worden in embedded systems betekent dat bedrijven op zoek zijn naar de slimste geesten in cybersecurity.

Embedded systems bevatten een berg essentiële gegevens die steeds belangrijker worden afhankelijk van de branche. Neem bijvoorbeeld defensie; embedded systems die voor defensiedoeleinden zijn gemaakt, creëren, ontvangen en verzenden kritieke gegevens die relevant zijn voor het product of systeem waarvoor ze zijn ontworpen. Cyberaanvallers kunnen anderen schade berokkenen door toegang te krijgen tot deze informatie. Cybersecurity embedded systems developers streven ernaar de beveiliging van embedded systems te vergroten en gegevens te beschermen. Dit gebeurt meestal in de implementatiefase en op productniveau.


Belangrijkste verantwoordelijkheden van een cybersecurity embedded developer

De gebruikelijke taken van een cybersecurity embedded developer omvatten:

 • Alle potentiële risico's en bedreigingen dagelijks analyseren
 • Alle ontwikkelde software met betrekking tot cybersecurity testen en debuggen
 • Studie van potentiële bedreigingen voor het systeem en communicatie van de risico's in rapporten en naar anderen
 • Diverse cryptografische methoden gebruiken, waaronder het monitoren van de code en algoritmen van het embedded system
 • Nieuwe codering, software en programma's ontwerpen en implementeren om cyberaanvallen te voorkomen of te stoppen
 • Samenwerken met andere specialisten in banen van embedded systems om ervoor te zorgen dat systemen werken en veilig zijn
 • Applicatie-programmeerinterfaces (API's) ontwerpen
 • Veiligheids- en technische ondersteuning bieden aan andere teams


Essentiële kwalificaties van een cybersecurity embedded developer

Van alle jobs in embedded systems vereist cybersecurity de meest gevarieerde kennis die alle sectorgebieden beslaat. De ervaring die nodig is om een cybersecurity embedded developer te zijn, is sterk afhankelijk van de functie.

De overkoepelende kwalificaties en ervaringsspecificatie omvat:

 • Diploma in engineering met specialisatie in cybersecurity of andere relevante studiegebieden
 • Bekendheid met embedded systems, inclusief hoe ze werken en hun zwakke punten
 • Ervaring in computer network defence
 • Een goed begrip hebben van cyberaanvallen en de levenscyclus van embedded systems
 • Een grondig begrip hebben van PKI
 • Programmeerervaring in C, C++ of beide
 • Kennis van talloze antivirussoftware en hun effectiviteit
 • Uitgebreide kennis hebben cryptografie en alle aspecten van code
 • Problemen aanpakken met een creatieve flair
 • Zelfstandig en op eigen initiatief kunnen werken


Essentiële soft skills

Naast de vereiste kwalificaties en ervaring, heb je ook volgende soft skills nodig:

 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Probleemoplossend vermogen
 • Kritisch denken
 • Analytische vaardigheden
 • Betrouwbaarheid
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Leergierigheid om op de hoogte te blijven van nieuwe technologieën
 • Ethisch


Embedded systems jobs: Belangrijkste bevindingen

Op het einde van dit artikel kan er geconcludeerd worden dat er veel vraag is naar embedded systems. Embedded systems worden steeds meer in apparaten voor verschillende sectoren geïmplementeerd. Deze huidige technologische en industriële groei en de behoefte aan meer gekwalificeerde personen betekenen dat er een grote, lucratieve kloof in de arbeidsmarkt bestaat voor geschoolde professionals. Banen in embedded systems groeien ook in verschillende gerenommeerde industrieën, zoals defensie, telecommunicatie, ruimtevaart en automotive.

Deze posities bieden spannende vooruitzichten voor iedereen die gepassioneerd is over technologische vooruitgang en constante ontwikkeling. De besproken rollen vereisen een combinatie van tech-gerelateerde kwalificaties, essentiële soft skills en ervaring in meerdere programma's. Van het optimaliseren van algoritmen en het versterken van cybersecurity systemen tot het ontwerp en de implementatie van embedded systems, deze rollen zijn cruciaal voor het naadloos functioneren van een aantal technische apparaten.

De behoefte aan aanpassingsvermogen, een positieve houding ten opzichte van leren, en de samenwerkingsbenaderingen die deze rollen vereisen, tonen de evoluerende aard van embedded systems aan. Dit maakt deze banen aantrekkelijke vooruitzichten voor professionals die geïnteresseerd zijn in impactvolle rollen in het technologische domein.


Specialisten in embedded systems recruitment

Bij Amoria Bond zijn we experts in alles wat te maken heeft met embedded systems, geavanceerde technologie, energie en technologie. We zijn toegewijd om jou te helpen jouw potentieel te vervullen en jouw carrièredoelen te bereiken. Ons team van ervaren consultants voor werving van embedded systems is toegewijd om de beste kandidaten te verbinden met uitzonderlijke wereldwijde bedrijven in de sector.

Of u nu streeft naar een carrière in embedded systems, technologie of hernieuwbare energie, wij hebben de middelen om u te ondersteunen op uw reis. Neem vandaag nog contact met ons op om jouw carrière te beginnen.