Beste Service

Onze Beste Service Belofte

Onze visie is om altijd de beste service te leveren in de wereldwijde STEM markten. De vervulling van die visie hangt af van de allerbeste kwaliteit van dienstverlening die we elke dag aan onze klanten, kandidaten, werknemers, en de bredere wereldwijde gemeenschap bezorgen. Het blijft niet bij woorden alleen, we houden onszelf verantwoordelijk voor het leveren van de beste service door middel van onze gepubliceerde NPS-enquêtes, Best Service Charters en interne Engagement Surveys. De gedrevenheid van onze staffing en consultancy groep werd dan ook meermaals beloond met prijzen en erkenningen.

Onze NPS score is momenteel

63 vergeleken met een industriegemiddelde van 44.

We zijn trots op onze uitstekende Net Promoter Scores - we onderzoeken onze klanten en kandidaten na elke plaatsing, en gebruiken de feedback om continue verbeteringen binnen ons bedrijf door te voeren.

Voor elke ingevulde NPS-enquête planten we een boom met non-profit partner One Tree Planted als onderdeel van onze CSR-engagement om een bos te planten. Tot nu toe hebben we meer dan 32.000 bomen over de hele wereld geplant!

Onze Service Charters

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over wat het leveren van 'Beste Service' werkelijk betekent. We hebben met klanten en kandidaten gesproken over wat de beste service wel en niet is, voordat we onze Service Charters hebben opgesteld en gepubliceerd. Onze Service Charters vertegenwoordigen de servicenormen en verplichtingen die elke werknemer consequent nastreeft voor onze klanten, kandidaten, collega's en de bredere wereldwijde gemeenschap waarin we actief zijn. 

Communicatie Service Verantwoordingsplicht Inzichten
Communicatie Service Verantwoordingsplicht Inzichten
Communicatie PROFES Verantwoordingsplicht
Onze belofte inzake diversiteit en inclusie nakomen Uitvoeren van 5 liefdadigheidsinitiatieven Meer dan 150 vrijwilligersdagen per jaar 1:10:100:1000 bomen

Bekroonde service

Onze inzet voor het leveren van kwalitatief uitstekende wervings- en selectiediensten is erkend en beloond, zowel binnen de wervings- en selectiebranche als in het bedrijfsleven in het algemeen. Zo hebben wij In 2021 de Best Services bij de Recruiter en Global Recruiter awards gewonnen. Als leden van zowel APSCo als Talint, twee van de grootste ledenorganisaties voor recruitment, zijn wij vastbesloten om onszelf verantwoordelijk te houden voor onze diensten en altijd te streven naar uitmuntendheid. 

Onze relatiegerichte aanpak stelt ons in staat om snel te begrijpen en te reageren om ervoor te zorgen dat we relevante diensten kunnen bieden aan onze technologie en advanced engineering klanten en kandidaten.

Onze service in cijfers

0 º

Oplossingen

0

uur contractlevering

0

dagen permanente levering

0

gewonnen prijzen

Contacteer ons

Neem contact op met ons team om met een van onze experts te spreken en erachter te komen hoe wij u kunnen ondersteunen.