Related Posts
Blog

Vandaag is het de International Women in Engineering Day, een internationale bewustmakingscampagne om het profiel van vrouwen in de ingenieurswetenschappen te verhogen en de aandacht te vestigen op de fantastische carrièremogelijkheden voor vrouwen in deze boeiende sector. Momenteel is engineering nog steeds een overwegend door mannen gedomineerde sector; sterker nog, het de meest door mannen gedomineerde sector in bèta/techniek. Daarom blijft het belangrijk om de uitstekende prestaties van vrouwelijke ingenieurs over de hele wereld te vieren en de aandacht op hun prestaties te vestigen om de voordelen van vrouwen in de techniek en de positieve impact die zij hebben te laten zien. 

Een ongelijke vertegenwoordiging 

Hoewel in sommige Europese landen meer dan de helft van de arbeidskrachten in de ingenieurssector vrouwen zijn, zijn vrouwen in het algemeen ondervertegenwoordigd in de sector. In de VS maken vrouwen slechts 13% uit van alle ingenieurs, in Kenia en Zuid-Afrika slechts 8 tot 10% en in Canada en Nieuw-Zeeland maken vrouwen slechts ongeveer een vijfde van het ingenieurscorps uit. Het is duidelijk dat de cijfers in het algemeen laag blijven; in juni 2021 maakten vrouwen ongeveer 16,5% uit van het wereldwijde arbeidspotentieel in de ingenieurssector. 

Tegelijkertijd hebben landen te kampen met een tekort aan ingenieurstalent. Dit tekort heeft baat bij het aantrekken van meer vrouwen zodat het gat opgevuld kan worden. Daarom hebben landen zich ingespannen om meer genderevenwicht te creëren in het hoger onderwijs, wat ertoe heeft geleid dat meer vrouwen kiezen voor een ingenieursopleiding, maar er is een onevenwicht tussen het aantal vrouwen dat aan hun studie begint en het aantal dat in de sector gaat werken. 

In de VS bijvoorbeeld is 20% van de afgestudeerden in de ingenieurswetenschappen vrouw, van wie ongeveer 40% de sector verlaat. Sommige vrouwen noemden de werkcultuur en het werkklimaat als reden voor hun vertrek. Er zijn nog steeds plaatsen waar engineering een "old-boys club" is; er heerst een hegemonische, mannelijke cultuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze vrouwen zich beginnen af te vragen of ingenieurswetenschappen wel echt is wat zij willen doen. Veel universiteiten en bedrijven zijn echter bezig dit gedrag aan te pakken om een positieve en inclusievere omgeving te creëren voor vrouwen in engineering om te studeren en te werken. 

Bovendien kan de werkomgeving een reden zijn waarom vrouwen een baan als ingenieur verlaten, maar voor de meerderheid is dat niet het geval. Er zijn verschillende redenen die niet noodzakelijk specifiek zijn voor de sector of hun geslacht. Wat er echter voor zorgt dat vrouwen in de techniek blijven, is een verschil te kunnen maken. Het blijkt dat vrouwen langer in hun ingenieursfunctie blijven als hun baan een sociale impact heeft en ze een positieve invloed hebben op de maatschappij. 


Het belang van vrouwen in engineering

De wereld staat voor veel uitdagingen waarvoor ingenieurs nodig zijn, zoals klimaatverandering, schone energie, duurzame steden, schoon water en sanitaire voorzieningen. Het gebrek aan vrouwen in engineering heeft vaak geleid tot een door mannen georiënteerde focus op het creëren van oplossingen voor problemen. Tot 2011 werden botsproeven in de automobielindustrie bijvoorbeeld alleen uitgevoerd met mannelijke test dummy's, waarbij geen rekening werd gehouden met het verschil tussen de lichamen van mannen en vrouwen. En lange tijd werden geneesmiddelen getest en geproduceerd met alleen de mannelijke biologie in gedachten. Deze problemen kunnen worden vermeden door meer vrouwen in engineering te hebben, aangezien zij veel meer geneigd zijn rekening te houden met de gevolgen voor vrouwen. 

Vrouwelijke ingenieurs kunnen dus oplossingen creëren voor problemen die alleen vrouwen tegenkomen, problemen die vaak worden genegeerd door mannelijke ingenieurs die zich niet bewust zijn van de uitdagingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd. In veel plattelandsgebieden in Afrika bijvoorbeeld, is er nog steeds een grote verdeeldheid in de taken van mannen en vrouwen. Het zijn bijvoorbeeld grotendeels vrouwen die handarbeid op boerderijen verrichten en brandhout verzamelen. Schone energieoplossingen zoals koken met schone energie, ontworpen met het vrouwelijke perspectief in gedachten, zouden het meest effectief kunnen zijn om hen te helpen. Zoals hierboven vermeld, bestaat slechts 10% van de Zuid-Afrikaanse ingenieurs uit vrouwen, zodat dergelijke gendergerichte inzichten waarschijnlijk zullen worden gemist. De aanwerving van meer vrouwelijke ingenieurs kan helpen deze problemen op te lossen en leiden tot het creëren en verbeteren van ontwerpen, nieuwe producten en nieuwe oplossingen die zowel vrouwen als mannen ten goede komen. 


Sociaal verantwoordelijke ingenieurs. 

Vrouwen zijn over het algemeen, vaker dan mannen, meer sociaal verantwoordelijke ingenieurs. Zij richten zich op het oplossen van grote problemen en het hebben van een positieve impact. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen aanzienlijk meer geïnteresseerd zijn in ingenieurswerk dat "sociaal bewust" is. Dit is een van de aspecten waarom vrouwen ervoor kiezen om in de sector te blijven, het gevoel dat ze een verschil maken. Als vrouwen het gevoel hebben dat ze een verschil maken met hun werk, blijven ze langer in de sector. Een focus op zinvolle ingenieursbanen met een sociale impact kan daarom helpen om vrouwen in de ingenieurssector te behouden. 

Bij Amoria Bond richten we ons op plaatsingen in niche- en pioniersbanen die een positieve impact hebben op de wereld, zoals in de energiesector, hernieuwbare energie en biowetenschappen. Wij helpen vrouwen te plaatsen in functies met een positieve impact en helpen de kansen voor vrouwelijke ingenieurs te bevorderen, terwijl we zorgen voor een meer inclusieve en representatieve sector. We ondersteunen en helpen hen bij elke stap op hun weg, om hen te helpen een positieve impact te creëren. Als jij een vrouw bent in engineering die op zoek is naar een nieuwe uitdaging en meer wil weten over wat Amoria Bond voor jou kan doen om jouw droombaan in engineering te vinden, klik dan hier. Of neem rechtstreeks contact met mij op en ik leg je graag uit wat ik voor je kan betekenen. 

Tot slot zijn vrouwen vaak ondervertegenwoordigd in topposities. Meer vrouwen in topposities zal de kansen voor vrouwelijke ingenieurs zichtbaarder helpen maken en tegelijkertijd zorgen voor meer rechtvaardige, inclusieve en representatieve bestuursbesluiten. Helaas bereiken maar weinig vrouwen leidinggevende posities door een gebrek aan duidelijke kansen en ondersteuning.

Ik hoop dat dit artikel laat zien hoe belangrijk INWED is om meer bekendheid te geven aan de prestaties van vrouwen in de ingenieurssector en aan de problemen waarmee de sector nog steeds te kampen heeft. Het thema van het INWED-evenement van dit jaar is uitvinders en vernieuwers. De beste, slimste en dapperste vrouwen in engineering worden in de schijnwerpers gezet, evenals de investeerders en innovators die deel durven uitmaken van de oplossing en meehelpen bouwen aan een betere toekomst. Als u meer wilt weten, neem dan hier deel aan het seminar van de Women Engineering Society (WES).