Waarom Bedrijven en de Samenleving Baat hebben bij Duurzame Initiatieven in de Life Sciences

6 mins

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp waarmee bedrijven worden geconfronteerd...

By Anne Jeraie Padre Bien

Recruitment Consultant

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp waarmee bedrijven worden geconfronteerd en duurzame oplossingen worden steeds vaker besproken door de bedrijfsleiding. Overheden en bedrijven over de hele wereld proberen de impact op het milieu te verminderen, maar duurzaamheid helpt bedrijven ook om beter te reageren op de volatiliteit die ontstaat door onvoorspelbare uitdagingen.

De markt voor biowetenschappen is de afgelopen jaren onvoorspelbaarder geworden. Neem de COVID-19 pandemie: die creëerde nieuwe uitdagingen (en kansen) voor organisaties overal. De onzekerheden blijven tot op de dag van vandaag bestaan, dankzij de wisselende lockdown-maatregelen en beperkingen. Voeg daarbij milieu- en politieke ontwrichting en life science-bedrijven kunnen zich voortdurend in onzekerheid bevinden.

Voor biowetenschappelijke bedrijven is het verbeteren van de betrokkenheid van patiënten en toegankelijkheid de belangrijkste prioriteit geweest, maar het ongelukkige neveneffect van de noodzakelijke verschuivingen in focus heeft ertoe geleid dat ze de uitvoering van hun duurzaamheidsdoelstellingen hebben moeten uitstellen.

De tijd is echter gekomen om deze doelstellingen opnieuw te evalueren en te prioriteren, gesteund door de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren - waaronder de versnelling van digitale transformatie en technologische vooruitgang.

Bedrijven die nu duurzame maatregelen nemen, kunnen toekomstige kosten en risico's aanzienlijk beperken en tegelijkertijd hun waarde verhogen. Wanneer duurzaamheid centraal staat in de bedrijfsstrategie, zijn bedrijven beter voorbereid op onzekere tijden. Wij ondersteunen onze klanten door hen te helpen de juiste professionals te vinden in nichesectoren die u kunnen helpen uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en duurzame waarde te creëren voor uw bedrijf, de maatschappij en het milieu.


De voordelen van duurzame oplossingen in de biowetenschappen.

De biowetenschappensector wordt geconfronteerd met een complex scala aan milieuproblemen, van toenemende druk van de regelgeving tot een toenemend verbruik van hulpbronnen. Het toegenomen consumentenbewustzijn heeft ertoe geleid dat biowetenschappelijke bedrijven de dringende noodzaak van duurzaamheid erkennen, doelen stellen en een innovatief plan opstellen om die doelen te bereiken. Bovendien zijn biowetenschappelijke bedrijven al sterk gereguleerd. Nu regeringen de regelgeving inzake koolstofemissies en meer aanscherpen, krijgt de biowetenschappenindustrie te maken met meer voorschriften en beperkingen dan ooit, zoals die voor het gebruik van antibiotica en insecticiden.

Bovendien stoot de biowetenschappenindustrie een grote hoeveelheid broeikasgassen uit. Belangrijke uitdagingen op het gebied van milieubescherming zijn onder meer het hoge energieverbruik, wereldwijde toeleveringsketens, milieuvervuiling in verband met de productie van farmaceutische producten en grote hoeveelheden verpakkingsafval.

De algemeen aanvaarde definitie van duurzaamheid is: "ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen." Hoe deze definitie zich vertaalt in haalbare, praktische doelstellingen voor de biowetenschappenindustrie zal onvermijdelijk variëren, afhankelijk van het deel van de wereld, de aandachtsgebieden van de industrie en het leiderschap van het bedrijf.

Een stap naar duurzaamheid betekent niet een paar zonnepanelen op het dak plaatsen en klaar. Een echte verbintenis vereist dat een bedrijf duurzame strategieën ontwikkelt die zijn verankerd in het product, het proces en de fabricage. De juiste uitvoering van een duurzaam plan kan op lange termijn financiële voordelen opleveren. Het aanpassen van productie- en toeleveringsketens om deze emissies te verlagen is goed voor het milieu, maar verhoogt ook de waarde.

Een verschuiving naar duurzame opties moet daarom niet in een negatief licht worden gezien. In het algemeen wordt het streven naar duurzame opties beschouwd als een voordeel voor de biowetenschappenindustrie, hoewel veel bedrijven op korte termijn pijn lijden om op lange termijn winst te boeken. Het kan een aanzienlijke investering vergen om duurzame opties voor processen en gebouwen te vormen en te implementeren, maar wanneer de maatregelen zijn geïmplementeerd, kunnen ze blijvende voordelen opleveren, zoals proces- en operationele verbeteringen, vermindering van risico's, een verbeterde omgeving en kostenbesparingen door een grotere efficiëntie en goedkopere exploitatie van faciliteiten. Ten slotte is er het voordeel van het positieve effect op de gemeenschap en de werknemers als gevolg van een schonere en duurzamere bedrijfsvoering.

De weg naar duurzaamheid

De eerste stap naar duurzaamheid is vaak het heroverwegen van de verpakking. Pfizer ondersteunt bijvoorbeeld een recyclingprogramma voor een van zijn merken, waardoor 60% van alle verpakkingen in het recyclingcentrum zijn teruggebracht. Het gebruik van nieuwe technologieën, zoals robotarmen met smart vision, RFID, printbare elektronica, drones, enz. worden gebruikt om verpakkingsruimtes te optimaliseren en tegelijkertijd te zorgen voor een nauwkeuriger tracering tijdens het traject van de toeleveringsketen. U kunt meer lezen over de nieuwste technologieën in toeleveringsketens in ons artikel hier.

En dat is hoe het doel van netto nul emissies tegen 2050 kan worden bereikt, door voortdurend te blijven onderzoeken, innoveren en nieuwe praktijken te implementeren in kernprocessen, zoals productie en toeleveringsketens. Duurzame strategieën helpen om succesvolle resultaten te behalen en beter voorbereid te zijn op toekomstige verstoringen, politiek of milieu.

Hoewel duurzaamheidsvraagstukken complex zijn, kunnen en moeten wij ons inzetten voor het uitgangspunt van duurzaam ontwerpen, bouwen, implementeren en exploiteren in de farmaceutische industrie.


Life Sciences professionals aantrekken.

De markt beweegt snel, en bedrijven moeten zich aanpassen aan de snelheid van de markt. Wij zien een tendens dat bedrijven op de oude voet doorgaan, waardoor zij belangrijke kansen missen om zich aan nieuwe technologieën aan te passen, duurzame doelstellingen te verwezenlijken en met de markt mee te bewegen. Om vooruit te komen moeten organisaties professionals aantrekken die in staat zijn duurzame strategieën uit te voeren. Bedrijven die erin slagen nieuw talent aan te trekken, gaan snel. Zij dichten kloven en verminderen processen.

Het verbeteren van duurzaamheid vereist interdisciplinaire expertise en een hoog niveau van coördinatie om te leiden tot duurzame waardecreatie. Amoria Bond helpt bedrijven bij het vinden van de juiste experts voor deze functies met behulp van bewezen methodologieën en een breed scala aan diensten.

Wat Amoria Bond doet om te helpen is nieuwe praktijken toepassen om het aanwervingsproces van hoogopgeleide professionals uit de industrie te versnellen. Onze teams beschikken over uitstekende kennis van de sector en werken met u samen om de beste persoon te vinden voor uw volgende life sciences positie. Onze taak is echter niet alleen het vinden en plaatsen van getalenteerde professionals. Wij bieden gespecialiseerde wervingsdiensten die veel meer omvatten: Van markt- en concurrentieanalyse tot het optimaliseren van het hele wervingsproces, wij bestrijken de hele cyclus die een nieuwe aanwerving vereist. Uiteindelijk dragen al deze aspecten bij aan het verkorten van uw wervingstijd, het verlagen van uw wervingskosten en het verbeteren van de algehele kwaliteit van het proces.

We zijn trots op onze reputatie en onze staat van dienst voor het leveren van relevante professionals van hoge kwaliteit. Lees meer over onze diensten voor werving en selectie en hoe wij u kunnen helpen.

Aarzel dus niet, neem vandaag nog contact op met mijn team en mij voor meer informatie over onze gespecialiseerde recruitment services.