Amoria Bond bekroond met de Bronze Award van het Defence Employer Recognition Scheme

4 mins

Na onze recente aankondiging dat we het Armed Forces Covenant hebben ondertekend, is Amoria ...

Na onze recente aankondiging dat we het Armed Forces Covenant hebben ondertekend, is Amoria Bond verheugd aan te kondigen dat we verder zijn erkend met een bronzen award van het Defence Employer Recognition Scheme (ERS)!


De ERS erkent de inzet en steun van Britse werkgevers voor defensiepersoneel. Alleen bedrijven die het Armed Forces Convenant hebben ondertekend en hebben aangetoond dat zij een krijgsmachtvriendelijke organisatie zijn en openstaan voor het in dienst nemen van reservisten, krijgsmachtveteranen (inclusief gewonden, geblesseerden en zieken), cadetinstructeurs en militaire echtgenoten/partners worden in ogenschouw genomen.

Amoria Bond zet zich voor 100% in voor onze initiatieven op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit, waaronder onze belofte aan de strijdkrachten. Onze interne pleitbezorgers, ex-militairen Aaron Moon, Tom Rigby, Max Gee en Scott Waldron hebben niet alleen geholpen bij het ondertekenen van het convenant, maar hebben ook al educatieve en stimulerende activiteiten voor het bedrijf georganiseerd, waaronder het houden van een open discussie met ons personeel op Remembrance Day, en het bespreken van hun eigen ervaringen tijdens en na hun tijd in het leger in deze eye-opening video:


Natasha Crump, directeur People & ESG, zei hierover het volgende: 

"Enorme dank aan de betrokkenen voor jullie inspanningen tot nu toe om ons te stimuleren en voor te lichten op dit gebied, zodat we als bedrijf actie kunnen ondernemen om huidige en toekomstige ex-medewerkers en in de toekomst ook kandidaten in onze sectoren te ondersteunen.

Ik kijk uit naar verdere actie en evenementen in lijn met onze convenantbelofte."

Amoria Bond's bekroonde G, D & I

Lees meer over onze inzet voor Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie, inclusief de initiatieven die ertoe hebben geleid dat wij onlangs de "Best Equity, Diversity & Inclusion Strategy In A Recruitment Business" award van de Global Recruiter Awards 2022 in ontvangst mochten nemen.